Sammenbragte familier – to familier i én

Familier og dating

Du ønsker dig mere end noget andet at tilbringe tid sammen med din partner, og I har besluttet jer for at flytte sammen. Men da I begge har børn fra tidligere ægteskaber, betyder det ikke blot en forandring for jer selv, men for hele familien. Dine børn vil pludselig være nødt til at vænne sig til nye regler, nye brødre og søstre, og dermed også at skulle dele opmærksomheden fra deres mor eller far med andre. PARTNERMEDNIVEAU giver dig nogle råd til, hvordan du bedst håndterer den nye bopælssituation.

Skab din egen model

Sia Holm står for internetsiden sammenbragte-familier.dk, er psykolog og har arbejdet med sammenbragte familier i mange år. I et interview fra 2010 fortæller hun, at sammenbragte familier stadig er så nyt et fænomen, og at der eksempelvis ikke rigtigt er noget ord, der definerer det at være stedmor.

De ord der bruges lægger vægt på, at det er en reduceret version af noget andet. Sia Holm mener, at der mangler et forbillede for familielivet udover kernefamilien.

Mange voksne, der begynder på livet i sammenbragte familier bliver overraskede og forskrækkede over, hvordan de skal tackle situationen. De er vant til at have kernefamilien som rollemodel og ved ikke, hvordan de skal få en sammenbragt familie til at hænge sammen. Derfor er de nødt til at skabe en ny model for deres familie. Sia Holm siger, at der er utroligt mange, der oplever sådanne følelser i sammenbragte familier. Hun lægger vægt på, at de voksne i familien skal finde ud af, hvilken slags sammenbragt familie de ønsker. Når de voksne udstråler, at de ved hvad de vil, er det lettere for børnene at følge efter.

Tag dig tid

I sammenbragte familier vil både børn og voksne stille spørgsmål hen ad vejen. Er du alene ansvarlig for dine egne børn, og bliver du accepteret af din partners børn? Kommer dine børn godt ud af det med din partners børn, og hvordan skal værelserne opdeles? Selvom du og din nye partner er parate til at arbejde sammen om at skabe en ny familie, er det ikke sikkert at alle andre i familien er det. Måske er dine børn ikke færdige med at bearbejde din skilsmisse, og er ikke klar til, at din nye partner skal overtage deres mors eller fars plads.

Sammenbragte familier – mine, dine og vores børn

For at sikre at du og dine børn er på samme bølgelængde, og for samtidigt at beskytte jer mod konflikter, er det smart at fastsætte nogle regler sammen med din partner. Dette kan være afgørende for infrastrukturen i familien og giver god mulighed for, at I kan støtte hinanden i at opretholde harmonien. Ligesom i traditionelle familier er det også i sammenbragte familier vigtigt at kommunikere åbent. Da du er den voksne og derved den ansvarlige, kan du ikke involvere børnene i alle beslutninger, men nogle ting er gode at diskutere. Traditioner og mærkedage kan have stor betydning for dine børn, og de bliver tit fejret forskelligt i forskellige familier. Når to familier bliver forenet i én, kan det være svært at enes om, hvilke vaner man skal tage hensyn til. Hvis en beslutning skal tages i fællesskab, er det vigtigt, at være åbne for hinandens forslag og finde et kompromis, som alle kan leve med.

Din tidligere partner

sammenbragte familier har det sjovt og svært

I Danmark er der i forbindelse med sammenbragte familier kommet fokus på ligestilling og forældreansvar. Derfor ser de fleste børn begge deres forældre efter en skilsmisse. Selv om dit forhold til din ekspartner er mindre godt, har et godt samarbejde og respekt for hinanden stor værdi, især af hensyn til børnene. For dem er situationen vanskelig nok. Sørg for at have klare aftaler med dine børns anden forælder og skriv dem eventuelt ned sammen så ingen er i tvivl om, hvad I har besluttet. Ved at skabe struktur og stabilitet i jeres og børnenes liv, kan du måske gøre hverdagen mindre stressende for alle.

Accept og engagement

Ved dannelsen af en sammenbragt familie opstår nye ansvarsområder. Du har valgt din nye partner selv, men børnene følger også med. Et godt forhold til din partners børn kan være afgørende for jeres fælles fremtid. Det kan være svært, at komme godt ud af det med de nye ”stedbørn”. Et godt forhold er ikke noget, der kan fremtvinges – det kan tage lang tid at opbygge. Start derfor ved begyndelsen. Hvis du kun ser din nye partners børn hver anden weekend, går der måske flere år før I føler jer tætte. Prøv i starten at have fokus på, at I skal være gode til at leve sammen, og lad resten komme af sig selv.

Kan du genkende nogle af dilemmaerne? Del dine erfaringer i kommentarfeltet nedenfor!

Om forfatteren: Amalie Strange

Läs mer artiklar skrivna av Amalie Strange