Sådan fungerer matchmaking hos PARTNERMEDNIVEAU

2

Matchmaking er en særlig form for online dating, hvor du modtager matches eller partnerforslag, der er udvalgt på baggrund af personlighedstræk og fælles forestillinger. Hos PARTNERMEDNIVEAU anvender vi en videnskabelig matchmaking-metode til at beregne, hvilke medlemmer, der passer særligt godt sammen. Det betyder, at du kun møder singler, som virkelig passer til dig. På den måde bliver din søgen efter en partner mere målrettet, og gør det mindre tidskrævende at finde frem til netop de personer, der er interessante for dig. Men hvordan virker matchmakingen hos PARTNERMEDNIVEAU mere præcist?

For at vi kan beregne, hvem der passer til hvem, besvarer alle medlemmer en personlighedstest – et omfattende spørgeskema med 280 spørgsmål. I denne test besvarer du både spørgsmål om din personlighed, og om dine mere objektive karakteristika såsom alder, bopæl og uddannelse, dine vaner og ikke mindst dine forventninger til en partner og et forhold. Overordnet set har de følgende fire aspekter indflydelse på matchmakingen og dermed, hvem du modtager som partnerforslag:

1. Personlighed er det centrale element

Personlighedstesten har udgangspunkt i den såkaldte ”femfaktormodel” (”The Big Five”), en af de vigtigste teorier inden for psykologien. Ifølge denne teori kan et menneskes personlighed groft sagt afbildes i et koordinatsystem bestående af fem dimensioner: Samvittighedsfuldhed, venlighed, åbenhed over for nye erfaringer, ekstraversion og neuroticisme. Ca. to tredjedele af personlighedstesten består af spørgsmål, der har til formål at kortlægge din personligheds fem dimensioner, og udarbejde din personlige personlighedsprofil. Denne individuelle profil finder du under ”Min profil” og ”Personlighedsprofil”. Her finder du også en uddybet beskrivelse af femfaktormodellen og de enkelte dimensioner.

Hvilke personligheder passer sammen?

I parforhold er det primært ligheder mellem parterne, der styrker relationen. Forholdets kvalitet og stabilitet påvirkes især af samspillet mellem de grundlæggende personlighedstræk. Par med overensstemmelser i deres personlighedstræk oplever for eksempel følelser mere ens og forstår derfor oftere hinandens reaktioner bedre. Af den grund sørger vi hos PARTNERMEDNIVEAU for at foreslå potentielle partnere, der passer til dig inden for netop disse dimensioner. Personer, som du teoretisk ville kunne have et langt og lykkeligt forhold til.

2. Sociodemografiske faktorer og livsstil

Sociodemografiske faktorer er variabler, som enten slet ikke ændrer sig eller som forbliver stabile over længere tid. For eksempel køn, fødselsdag, uddannelse og bopæl. Du svarer også på spørgsmål om dine vaner og livsstil.

Disse ydre faktorer kan være vigtige for et godt match. To personer, der bor i hver sin ende af landet vil have svært ved at føre et stabilt parforhold – også selvom deres personligheder passer optimalt sammen, mens andre uden problemer planlægger fælles weekender og har et velfungerende forhold på den måde. Det er meget forskelligt og op til den enkelte at vurdere vigtigheden af de ydre faktorer.

3. Individuelle præferencer

Derfor giver vi dig mulighed for at påvirke matchmakingen med dine individuelle præferencer. Du har blandt andet mulighed for at vægte vigtigheden af ønske om børn, villighed/mulighed for at rejse efter en partner, religion og vigtige livsstilsvaner som rygning og forbrug af alkohol. Faktorer som potentielt kan spille en rolle for om et forhold bliver velfungerende. Dine præferencer kan ændre sig med tiden og derfor har du mulighed for at ændre disse indstillinger under ”Min søgning”.

Hvad er det vigtigste for dig?

Vi opfordrer dog på det kraftigste til at tænke godt over, hvilke søgekriterier du vælger. Sørg for at gøre dem så specifikke som nødvendigt og så åbne som muligt. En ung kvinde, der brændende ønsker at stifte familie bør selvfølgelig søge efter en mand, der også har lyst til at få børn, og en tilhænger af en specifik religion har også grunde til at søge andre med den samme overbevisning. Gør dig klart, hvad der er det vigtigste for dig, og hvad som måske kommer i anden række. Hvis du indstiller for snævre kriterier risikerer du at gå glip af spændende forslag.

Tip: Via funktionen ”Hvad nu hvis..?” viser vi dig partnerforsalg, som du kunne have fået hvis du havde slækket på et eller flere af dine partnerforslag. For hvad nu hvis, din drømmepartner bor lidt længere væk eller er lidt ældre end du havde troet?

4. Aktivitet på platformen spiller også en rolle

Et medlem, som opfylder dine personlige søgekriterier, og som matcher dig på flere områder, bliver ikke nødvendigvis vist i din liste over partnerforslag. Inaktive medlemmer, der ikke har været logget ind på PARTNERMEDNIVEAU over længere tid, vil ikke blive forslået som potentielle partnere for dig. På denne måde undgår vi at præsentere dig for personer, der allerede har fundet en partner, eller som af andre grunde ikke længere søger aktivt. Husk derfor at logge ind regelmæssigt.

Komplet udfyldte profiler bliver belønnet

Det er også af afgørende betydning, hvordan du udfylder din profil og oploader et profilbillede. Helt udfyldte profiler foreslås oftere i matchmakingen, fordi deres profiler er af større interesse for andre medlemmer end dem, som kun har udfyldt de grundlæggende informationer. Dit arbejde med at udfylde profilen belønnes altså med, at du får partnerforslag, som også har brugt tid på at udfylde profilen grundigt. Tag dig derfor den tid, du har brug for til at udfylde profilen grundigt. Og husk profilbilledet, hvis du vil øge dine chancer!

Om forfatteren: PartnerMedNiveaus redaktion

PartnerMedNiveaus redaktion består af en gruppe engagerede skribenter, der rådgiver vores brugere om kærlighed, parforhold og singleliv.

Läs mer artiklar skrivna av PartnerMedNiveaus redaktion