Penge og partnervalg – er indkomst sexet?

Indkomst og partnervalg

Simon Spies sagde engang: ”Det kan godt være, at man ikke kan købe kærlighed for penge, men man kan købe noget, der ligner til forveksling”. Det får os til at trække på smilebåndet, fordi han rører ved et tabu. Noget, som ikke burde være rigtigt, men helt forkert er det heller ikke. Sammenhængen mellem økonomi og partnervalg er nogle gange tættere, end vi har lyst til at snakke højt om. På PARTNERMEDNIVEAU har vi undersøgt det ømtålelige emne og kan konkludere: Det er hovedsageligt kvinder, som fokuserer på størrelsen af pengepungen, men der ligger mere bag end ren og skær grådighed.

Hvis der er to størrelser, vi gerne vil holde adskilt, er det kærlighed og penge. Der er noget beskidt over penge, og kærligheden er noget af det reneste vi har. Det fortæller vi i hvert fald gerne os selv. På trods af indsatsen for at adskille dem, ved vi dog inderst inde, at det i mange tilfælde er hverken muligt eller klogt. I en undersøgelse har 232 af PARTNERMEDNIVEAUs brugere svaret på spørgsmål, om deres syn er på forholdet mellem kærlighed og penge.

Værdien af penge

For det første understregede deltagerne, at penge ikke er alt. Kun 11% svarede, at de kunne finde på date en person på grund af penge, og over halvdelen (53%) svarede at partnerens indkomst slet ikke spiller nogen rolle.

Ser vi på de to køn adskilt, spiller indkomsten dog for langt flere kvinder end mænd en rolle (♀ 63%; ♂ 25%). Desuden mente ingen mænd, at partnerens lønniveau bør være højere end deres egen, mod en tredjedel af kvinderne (♀ 34%; ♂ 0%). 99% af mændene svarede derimod, at partnerens indkomst enten ikke spiller nogen rolle eller bør være på samme niveau. I andre spørgsmål blev den tendens bekræftet, at kvinder har mere fokus på partnerens økonomi end mænd. Deltagerne blev blandt andet spurgt, om de ville vælge en fysisk utiltrækkende og rig person frem for en fysisk tiltrækkende fattig person (♀ 12%; ♂ 9%). De blev spurgt, om de kunne finde på at vælge en livsledsager, som tjener mindre end dem selv (♀ 34%; ♂ 73%). Og endelig blev de spurgt, om det er vigtigt for dem at vide, hvor meget deres partner tjener (♀ 77%; ♂ 57%). I alle spørgsmål pegede kvinderne i højere grad end mændene på, at størrelsen af partnerens pengepung er vigtig.

Frigjorte kvinder

Undersøgelsen bekræfter altså umiddelbart fordommen, at kvinder går efter rige mænd. I hvert fald oftere end den anden vej rundt. Derfor kunne man tænke, at kvinder gør sig afhængige af deres partnere. Men ser vi på de spørgsmål, der vedrører afhængighed, ser tingene anderledes ud. Lidt flere kvinder end mænd afviser at modtage økonomisk støtte fra deres partners familie (♀ 57%; ♂ 48%). Desuden ville de langt oftere afslutte et forhold eller stille konkrete betingelser, hvis de opdagede, at partneren havde en skjult gæld (♀ 49%; ♂ 18%) og afviser i højere grad tanken om en fælleskonto (♀ 27%; ♂ 19%).

Wiebke Neberich, forsker og psykolog hos PARTNERMEDNIVEAU, peger på en kombination af historiske og praktiske grunde som forklaring på, at kvinder og mænd har disse forskellige præferencer. Hun udtaler, at kvinder ”i årevis [har] måtte tilkæmpe sig social og økonomisk uafhængighed og meget konsekvent værner om det, de har vundet. Ønsket om sikkerhed og en ressourcestærk partner står ved første øjekast i kontrast til dette. Forklaringen findes ved, at kvinder er den mest afhængige part, når en familie skal grundlægges – også i et tilsyneladende ligestillende samfund. Derfor er det ikke kun fra et evolutionsteoretisk perspektiv, at en søgning efter en godt situeret partner giver mening”.

Sammenfattende kan man sige, at kvindernes lyst til en økonomisk velpolstret partner ikke så meget handler om at ville slå kløerne i dennes pengebeholdning. I langt højere grad handler det om, at de ikke vil ende som eneforsørgere – hverken for barnet eller partneren.

Økonomiens betydning i et parforhold

Et andet spørgsmål i undersøgelsen bekræftede, at det i højere grad er vigtigt for kvinder end for mænd, at økonomien er stabil. Vi spurgte deltagerne, om de og en partner nogensinde var gået fra hinanden på grund af pengespørgsmål. Man må stærkt gå ud fra, at dette tal reelt set er det samme for begge køn. Alligevel vurderede dobbelt så mange kvinder som mænd (♀ 23%; ♂ 12%), at økonomiske uoverensstemmelser havde været årsagen til et brud.

Afsluttende skal det understreges, at man ikke må lade undersøgelsens fokus på penge fører til troen, at danske singler kun tænker i kroner og ører. På spørgsmålet: ”Hvad gør en partner attraktiv” skulle deltagerne vælge mellem udseende, opførsel, uddannelse, succes, penge og humor. Her var begge køn enige om at placere penge som det sidste punkt på listen.

Har du en mening til forholdet mellem kærlighed og penge? Efterlad en kommentar nedenfor.

Om forfatteren: Mark Seth

Mark Seth er redaktør hos PARTNERMEDNIVEAU.

Läs mer artiklar skrivna av Mark Seth