Jagten på kærligheden – mænd er stadig jægerne!

Hvad gør du, hvis du har et crush på én, du ikke kender, og gerne vil i kontakt med vedkommende? Er du helt ærlig og taler med vedkommende og beder om et telefonnummer? Eller prøver du at finde personen på Google eller Facebook? Hvis du svarer ja til den første mulighed, er du formentlig en mand!

Danmarks nye videnskabelige datingportal PartnerMedNiveau har spurgt 1.612 mænd og kvinder i Europa om deres strategier, når de forsøger at komme i kontakt med én, de har et crush på. Svarpersonerne kunne vælge mellem en række forskellige flirtmetoder. De forskellige fremgangsmåder kan opdeles i ”direkte strategier”, som for eksempel at tale med vedkommende eller bede om et telefonnummer, og ”indirekte strategier”, der eksempelvis omfatter søgning på Google eller Facebook.

Resultat: Mænd flirter direkte, kvinder søger på Facebook

PartnerMedNiveaus resultater viser tydeligt, at mænd er mere direkte i deres fremgangsmåde end kvinder. Ca. 60 % af de adspurgte mænd giver udtryk for at vælge en direkte kontaktform, mens under 40 % af kvinderne angiver at være så proaktive. Samtidig er flere kvinder end mænd tilbøjelige til at søge oplysninger om deres crush på Internettet – for eksempel på Google og Facebook.

Man kan også konkludere, at mænd samlet set benytter sig af flere forskellige metoder, end kvinder gør. Mændene er med andre ord mere aktive og pågående i deres forsøg på at opnå kontakt.

Disse resultater understreger den kendte stereotyp, at selv i vores moderne, ligestillede verden er det mændene, der tager initiativet i den menneskelige parringsproces – og kvinden forventer, at manden tager det første skridt.

Hvorfor er mænd stadig initiativtagerne?

Som PartnerMedNiveaus parforholdsekspert Dr. Wiebke Neberich forklarer, er der en evolutionær forklaring på mænds proaktive adfærd og kvinders tilbageholdenhed: ”Fra et evolutionspsykologisk perspektiv er den afgørende forskel på mænd og kvinder den risiko, de indgår, hvis deres scoreforsøg går i vasken: Hvis mænd oplever et nederlag med deres flirt, betyder det oftest kun en ridse i deres stolthed. Hvis en kvinde misforstår en mands signaler og intentioner, risikerer hun – sat på spidsen – at blive efterladt med et barn på armen. Også selvom denne risiko takket være moderne præventionsmetoder er sunket, er en naturlig skepsis stadig fast forankret og gør kvinder mere forsigtige”.

Har du spørgsmål? Send os en e-mail på [email protected]

Om forfatteren: PartnerMedNiveaus redaktion

PartnerMedNiveaus redaktion består af en gruppe engagerede skribenter, der rådgiver vores brugere om kærlighed, parforhold og singleliv.

Läs mer artiklar skrivna av PartnerMedNiveaus redaktion